Vyriausieji 4 – 6 m.


„Abadelė“ džiaugiasi, kad gali savo mažuosius lydėti iki pat mokyklos suolo, o greitai pasitiks ir jame! Daugiau apie tai: www.baltusalis.lt

4 metų vaikai deda pirmuosius žingsnelius, kurie nuves juos iki pat mokyklos. Todėl mūsų užduotis šiuo pereinamuoju laikotarpiu, kai ikimokyklinukas jau ruošiasi tapti priešmokyklinuku, sukurti pačias palankiausias sąlygas vaiko saviraiškai, padėti savęs ir aplinkinio pasaulio suvokimo pamatus, paskatinti, pagirti ir leisti kasdien tobulėti.

5-6 metų vaikai pradeda rimtą pasiruošimą pirmajai klasei ir mokyklinuko gyvenimui. Ugdytojų pareiga rodyti kryptį ir stoteles, kuriose svarbu pabuvoti, šį tą naujo sužinoti, išmokti, o tėvelių – lydėti savo vaikus šiuo dar tik įsibėgėjančiu keliu.

Šioje grupėje ypač vertiname tėvelių aktyvų dalyvavimą mūsų kasdieniniame gyvenime, tradicijų puoselėjimą ir bendruomeniškumą.