Kaip mes padedame mažiausiems augti ir vystytis


Socialinė ir emocinė raida

Vaiko socialinė ir emocinė raida yra tai, kaip vaikas pažįsta save ir kitus, kaip supranta ir valdo savo jausmus ir kaip sutaria su kitais. Ši raida vyksta sklandžiai, kai vaiko santykiai su suaugusiais yra artimi, kai jaučiama parama ir pasitikėjimas. Mes stengiamės greitai, nuolat ir su meile tenkinti vaiko poreikius, padedame pažinti jausmus ir įsijausti į kitų padėtį. Tęsiame teigiamų potyrių, kuriuos vaikas patiria namuose, ugdymą. Stengiamės kiekviena proga parodyti, kaip žaisti ir bendrauti su kitais vaikais.


Fizinė raida

Kiekvieną dieną suteikiame vaikams galimybę išbandyti naujus judėjimo įgūdžius ir juos tobulinti. Siekiame lavinti stambiuosius ir smulkiuosius kūno raumenis, akių ir rankų judesių sąveiką, pratiname vaikus rūpintis savimi, t.y. plautis rankytes, valgyti šaukštu, įsipilti vandens, apsirengti.


Pažinimo raida

Maži vaikai yra aktyvūs atradėjai, kurių pasaulio suvokimas konstruojamas pagal jutiminį patyrimą – ką jie aplink save mato, girdi, ragauja, liečia ir užuodžia. Mes skatiname mažylius ir sukuriame jiems saugią aplinką, taip sudarydamos sąlygas domėtis aplinkiniu pasauliu, žaidžiame su jais lavinamuosius žaidimus.


Kalbos raida

Kuo daugiau kalbame, dainuojame, sakome eilėraštukų ir skaitome knygeles, kad plėstųsi vaikučio žodynas, turtėtų bendravimas.