Ligos


Dažniausiai sveiki vaikai ir pradėję lankyti lopšelį/darželį, neserga dažniau nei įprastai. Mes taip pat visais būdais stengiamės užtikrinti, kad mažyliai sirgtų kuo mažiau. Tačiau pasitaiko, kad atėjęs į naują kolektyvą mažylis gali susirgti, ir tai įvyksta dėl kelių priežasčių:

1. Dažnai atėjimas į lopšelį sutampa įgimto imuniteto pabaiga;

2. Mažylis neturi imuniteto „nepažįstamiems“ virusams – jis turi susiformuoti;

3. Natūraliai vaikai dažniau peršąla rudenį, tai taip pat sutampa su lopšelio lankymo pradžia;

4. Prie visų šitų veiksnių prisideda stresas. Darželio lankymas – svarbus gyvenimo įvykis ir žingsnis į naują etapą ne tik mažyliui, bet ir visai šeimai.

Grupės auklėtojos negali priimti vaiko į grupę, jei (ištrauka iš Lietuvos higienos normos HN 75:2010) :

“9.5. Draudžiama priimti sergančius ar/ir turinčius užkrečiamųjų ligų požymių (karščiuoja, skundžiasi skausmais, viduriuoja, vemia, kosti, yra išskyrų iš nosies ir kt.) vaikus, taip pat turinčius utėlių ar glindų.

9.7. Po ligos vaikas gali būti priimtas į įstaigą tik tėvams pateikus gydytojo pažymą (forma Nr. 094/a).”

Vaikui susirgus grupėje, jis yra izoliuojamas nuo kitų vaikų. Tėveliai informuojami telefonu ir privalo pasiimti mažylį per 1 valandą.