Mokėjimo tvarka


Registruojantis į lopšelį-darželį, mokamas vienkartinis stojamasis mokestis.

Mėnesio pradžioje el. paštu gausite sąskaitą, kurią reikia apmokėti per 7 dienas.

Mokėti galima grynaisiais arba pavedimu į sąskaitą, nurodytą sutartyje.

Vaikui sergant ne trumpiau kaip 4 dienas ir pristačius gydytojo pažymą, 20 % mokesčio už sirgtas dienas išskaičiuojama iš kito mėnesio ugdymo ir priežiūros mokesčio. Sergant sunkiomis ligomis, ilgai – suteikiamos nuolaidos pagal atskirą susitarimą.

Nelankant dėl kitų priežasčių, nemokama už praleistų dienų maitinimą, bet privaloma įspėti auklėtojas, kad maistas nebūtų užsakomas.

Sumokėti mokesčiai nėra grąžinami.