Priėmimo tvarka


Pirmiausia kviečiame atvykti (iš anksto telefonu susitarus dėl susitikimo laiko) apsižiūrėti, pasikalbėti ir susipažinti.

Kai apsisprendžiate dėl lopšelio/darželio lankymo, pasirašoma sutartis ir paliekamas/pervedamas stojamasis mokestis 150 Eur, kuris yra vienkartinis ir negrąžinamas. Vieta rezervuojama ir laukiame jūsų mažylio.

Likus savaitei iki lankymo pradžios, rekomenduojama susitikti su grupės auklėtoja ir aptarti „einamuosius“ klausimus.