Priėmimo tvarka


Kviečiame atvykti (iš anksto telefonu susitarus dėl susitikimo laiko) apsidairyti, pasikalbėti ir susipažinti.

Kai apsisprendžiate dėl lopšelio-darželio lankymo, pasirašoma sutartis ir paliekamas ar pervedamas stojamasis mokestis 100 Eur, kuris yra vienkartinis ir negrąžinamas. Vieta rezervuojama ir laukiame jūsų mažylio.

Likus savaitei iki lankymo pradžios, rekomenduojama susitikti ar susisiekti telefonu su grupės auklėtoja ir aptarti iškilusius klausimus.